Ślub konkordatowy – co to takiego?

Pary planujące wziąć ślub stają przed niełatwym wyzwaniem logistycznym, jakim jest zebranie wszystkich odpowiednich dokumentów i zorganizowanie ślubu i przyjęcia weselnego. Większość z nich na pewno prędzej czy później natknie się na pojęcie ślubu konkordatowego. Czym jest ślub konkordatowy i dlaczego warto zdecydować się na taką formę ceremonii ślubnej?

Ślub wyznaniowy i ślub cywilny

Śluby wyznaniowe to wszystkie ceremonie zaślubin zgodne z obrządkiem religijnym młodej pary. W Polsce najczęściej chodzi o śluby brane w kościele katolickim, z powodów religijnych lub chęci podtrzymywania tradycji. Wzięcie ślubu w kościele łączy się z wzięciem udziału w naukach przedmałżeńskich, a także dostarczeniem do kancelarii parafialnej szeregu dokumentów, takich jak świadectwo chrztu i bierzmowania narzeczonych, zaświadczenie z poradni życia rodzinnego, zaświadczenie o odbyciu spowiedzi, a niekiedy nawet świadectwo uczęszczania na katechezę w szkole średniej. Jeżeli para chce wziąć ślub w parafii innej, niż parafia jednego z narzeczonych, będzie potrzebować również specjalnych zaświadczeń ze swoich parafii. Aby zorganizować ślub kościelny w piątek zamiast tradycyjnej soboty, potrzebna jest również dyspensa, czyli specjalne pozwolenie.

Trzeba jednak wiedzieć, że choć ślub wyznaniowy ma znaczenie religijne i symboliczne, to sam w sobie nie ma mocy prawnej. Małżeństwem w świetle prawa stają się dwie osoby, które złożą oświadczenie woli w obecności uprawnionego urzędnika oraz świadków i wypełnią prawomocne dokumenty. Formalności te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego, stąd nazwa – ślub cywilny. Ślub cywilny mogą zawrzeć osoby, które spełniają następujące warunki – są pełnoletnie, nie są ze sobą spokrewnione ani spowinowacone w linii prostej, nie są ze sobą w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i adoptowana) i nie trwają w danej chwili w związku małżeńskim. Osoby rozwiedzione i owdowiałe również muszą złożyć dokument potwierdzający zakończenie poprzedniego związku małżeńskiego. Kobiety od szesnastego roku życia, osoby spowinowacone oraz cierpiące na niektóre choroby psychiczne mogą wziąć ślub cywilny jedynie za zgodą sądu.

Ślub konkordatowy

Ponieważ jedynie ślub cywilny ma moc prawną, a więc reguluje takie kwestie, jak wspólnota majątkowa, dziedziczenie po współmałżonku, przekazanie nazwiska dzieciom czy udzielanie informacji medycznych, jeszcze pokolenie naszych rodziców musiało organizować dwie ceremonie. Jednak od jakiegoś czasu możliwy jest tak zwany ślub konkordatowy, który jest połączeniem ślubu wyznaniowego i cywilnego. Choć odbywa się w świątyni, ma skutki prawne takie same jak w przypadku ślubu cywilnego.

Na czym polega ślub konkordatowy i jak go zorganizować? Po prostu należy sporządzoną przez uprawnionego urzędnika umowę podpisać w kościele podczas ceremonii ślubu, a następnie dostarczyć ją do Urzędu Stanu Cywilnego. W tym wypadku potrzebni są świadkowie, a ksiądz występuje w roli urzędnika. Zwykle dokumenty podpisuje się w zakrystii, przed lub po ceremonii kościelnej.